Sporthal de Fuik, Kortenhoef
info@oranjecomitekortenhoef.nl

Contact

Vragen? Opmerkingen? Verzoeken? Neem dan contact met ons op via:

info@oranjecomitekortenhoef.nl of spreek een van ons persoonlijk aan.

 

Bestuur OCK

[vacant]                 Voorzitter

Raimon Knip         Secretaris

Bram de Kloet       Penningmeester, a.i. voorzitter

Sander de Leeuw  Bestuurslid

Wilma Mateman    Bestuurslid

John Spaan           Bestuurslid